Bernadotte er et hus som har et snev av romantikk i seg, og som sjarmerer. Det er et romslig hus med to etasjer. Alle tre soverommene er samlet i 2. etasje. Det har et stort kjøkken med rom for de gode smakene og opplevelsene. Kjøkkenet/allrommet har stor spiseplass og rom for mange daglige aktiviteter. Allrommet har direkte utgang til uteplass. I 1. etasje ligger og ei stor stue samt et kombinert wc/vaskerom. I tillegg til de tre soverommene i andre etasje, er det også bad og loftsstue med utgang til veranda.

Huset tilhører kategorien klassiske hus som er innenfor rammen av det vi betegner som et rimelig og godt valg. Perfekt for en småbarnsfamilie. Dette er samtidig et hus som er rimelig greit å få finansiert og med en høy annenhånds verdi. Det føyer seg inn i markedet som et populært og lettsolgt hus. Krever ingen sokkeletasje eller høy grunnmur. Huset kan monteres direkte på en støpt plate, gjerne med en enkel lenke Leca ringmur. Stilmessig kan man godt si at dette er et hus med et preg av sveitserstil. Sveitserstil er en stilart som var fremherskende i nordeuropeisk trearkitektur fra ca. 1840 til ca. 1920 og fortsatt meget populær i Norge.

Hva kan vi bidra Med?

Scandia Eiendom AS har  - Sentral Godkjenning Tiltaks Klasse 1. Dette innebærer at vi er sertifisert av Direktoratet for Byggkvalitet til å sette opp blant annet eneboliger. I tillegg er vi også gjennom våre partnere godkjent i Tiltaks Klasse 2 og som ansvarlig søker. Våre arkitekter og tekniske tegnere fungerer også gjerne som rådgivere. Vi bistår med ideer til din dømme-bolig fra kjøp av tomt, ide utvikling, teknisk hjelp til tegning, arkitekt, samt ferdigstillelse.

Vi har flere hus fabrikker som samarbeidspartnere i hele Europa. Dette innebærer at vi hele tiden, i tillegg til kvalitetssikring, kan sikre kunden det absolutt beste tilbudet, også rent økonomisk. Konkurransen på dette markedet er knallhard og vi ønsker hele tiden å bestrebe oss etter å oppnå den beste kvaliteten, til den absolutt laveste prisen.

Slik kan vi som din leverandør, Make Your Dreams Come True!

Detaljer om dette huset

Tomteforhold:
Dette huset bør bygges på en flat tomt
Bruksareal:
146,7 kvm
Største bredde:
9,7 meter
Største lengde:
12 meter
Antall soverom:
3
Antall bad:
2
Total høyde:
8,4 meter
Teknisk informasjon:
Huset har et 22 graders saltak. BYA er på 146,7 kvm. Bygget har en gesimshøyde på 5.90 meter. Max gesimshøyde i en reguleringsplan
Energimerking:
Energimerking C
Tekniske uttrykk og nyttige tips:
BYA = Bebygd areal for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på tomta. Bebygd areal er ”fotavtrykket” av bygninger carport, overbygd gårdsrom, terrasse som ligger mer enn 0,5 m over terreng, utkraget bygningsdel med fri høyde over terreng mindre enn 5 m over terreng, parkeringsareal osv. Maksimum gesimshøyde = Gesimshøyde er høyden fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, opp til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og taktekkingens ytre flate. Høyden beregnes eller måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Kommunen kan i planbestemmelser fastsette høyder på annen måte, for eksempel i forhold til ferdig planert terreng, eksisterende terreng, gatenivå eller en fastsatt kotehøyde.

Mer Informasjon:

Hvis du ønsker mer informasjon om denne eiendommen, hus eller hytte, ber vi deg fylle ut -og sende inn skjemaet under. Vi vil så kontakte deg enter per E-Post eller per telefon med det første, for å bistå mer ytterlig informasjon. Vår egen hus katalog kan også lastes ned som PDF fil fra vår nettside, eller den kan bestilles og sendes med normal postgang. Vi håper å høre fra deg!