Huskatalog

Få tilsendt vår huskatalog

Egne Arkitekter

Vår arkitekt realiserer din drøm

Ledige Boligtomter

Vi har ledige boligtomter i Skarnes

Scandia Eiendom AS

Scandia Eiendom AS er en del av Scandia Group og eiet av Scandia Holding AS. Vår virksomhet består i utvikling av eiendomsprosjekter, salg av boligtomter, samt leveranse av nøkkelferdige boliger. Vi er sertifisert hos Direktoratet for Byggkvalitet med sentral godkjenning tiltaks klasse 1. Dette innebærer at vi er sertifisert til å selge, oppføre boliger inkludert søkeprosess og ansvarsrett. 

Vi kan tilby attraktive boligtomter og har valgt å ikke legge press på kjøperne om å måtte benytte oss som leverandør av hus ved tomtekjøp. Vi har derimot en generell holding basert på at vi stiller oss til disposisjon for de som ønsker våre tjenester. Vi har egen import og avtaler med flere produsenter av hus rundt om i Europa. Dette innebærer at vi til en hver tid er årvåken og følger med på hvor de beste tilbudene finnes. Vi tror våre kunder kun ønsker det beste tilbudet som til en hver tid finnes på markedet. Vi kan forsikre om at våre leverandører leverer den absolutt beste kvaliteten til markedets laveste pris. Dette er vår garanti til våre kunder. 

Vil sørger for at du oppnår det beste tilbudet på markedet, enten som halvfabrikat eller som komplett nøkkelferdige bolig.

Slik kan vi som din leverandør, Make Your Dreams Come True!